Pinterest

Pin It

SØG / SEARCH

Sunday, February 13, 2011

Skadelige stoffer i cykel/traktorslanger


Her lidt vigtig info omkring eventuelle stoffer i slanger.
Jeg har desværre ikke kunnet finde noget på danske sider  - men fra Norges Klima- og forureiningsdirektoratet skriver de at der i slanger/dæk kan forekomme skadelige stoffer  som alkylfenol, ftalat (DEHP) og bly.PAH, sink og ftalat som butylbenzylftalat (BBP).
Ftalater, der fra januar 2007 blev forbudt i legetøj i hele EU, er delt i to dele:
Totalt forbud mod de tre mest problematiske ftalater i legetøj og småbørnsartikler til børn op til 14 år:
 • Di-ethyl-hexyl-phthalat (DEHP)
 • Di-butyl-phthalat (DBP)
 • Butyl-benzyl-phthalat (BBP)
Forbud mod følgende ftalater i legetøj og småbørnsartikler, som børn under 3 år kan putte i munden:
 • Di-iso-nonyl-phthalat (DINP)
 • Di-iso-decyl-phthalat (DIDP)
 • Di-n-octylphthalat (DNOP)
I Danmark fastholdes forbuddet mod alle ftalater i legetøj til børn under 3 år, som har eksisteret siden 1999.

Igen oplysninger fra Norge, der siger noget om konsekvenser:

 DEHP og flere andre ftalater er klassifisert som reproduksjonsskadelige

DEHP, BBP, DBP, DIBP og et såkalt ”7-11-ftalat”, 711P; (1,2-benzendikarboksylsyre, di-C7-11-forgrenede og lineære alkylestere) er klassifisert som reproduksjonsskadelige. De kan skade forplantningsevnen og gi fosterskader. Dette medfører at stoffene skal merkes med farebetegnelsen giftig. 

På vores danske miljøstyrrelses side står der om smykker:
Der er regler om farlige kemiske stoffer i smykker. Det drejer sig specielt om nikkel, bly, cadmium og kviksølv. Der er også særlige regler for ure og tekstilsmykker. Nikkelreglerne beskytter mod udvikling af allergi. Nikkelreglerne giver også beskyttelse mod fosterskader. Bly-, cadmium- og kviksølvreglerne var i første omgang lavet for at undgå stofferne i affaldsstrømmen, men har vist sig også at beskytte mod sundhedseffekter. Bly og kviksølv kan have indflydelse på børns indlæringsevne, cadmium kan give nyreskade, mens kviksølv også kan give fosterskader.
Jeg har nu modtaget en beskæftigelse fra miljøstyrelsen her hjemme at de arbejder med "et svar" på min forespørgsel. 

Tilføjet 8 april 2011

I forhold til at anvende cykelslanger mm til hobbybrug har jeg nu fået svar fra Frank Jensen (Specialkonsulent (Chief Adviser) Miljøstyrelsen Kemikalier) Han skriver :
Så vidt jeg har kunnet finde ud af, er cykelslanger o.lign. lavet af butylgummi, som er et syntetisk gummi, der består af en polymer af stofferne isobuten og isopren. Begge disse stoffer er klassificeret som kræftfremkaldende i kategori 2, men i og med at de er polymeriserede vurderes det, at der ikke er en risiko i denne sammenhæng.
Der bruges en række gummikemikalier i produktionen af slangerne, herunder antioxidanter og måske PAH'er. Disse kan, alt efter hvilke stoffer der anvendes, være sundhedsmæssigt problematiske. Hvis den slags gummistykker anvendes til smykker, vil der dels være mulighed for hudkontakt, og dels kan man heller ikke udelukke, at børn kan putte et smykke i munden, og i den forbindelse blive udsat for små mængder af disse stoffer. Så selvom det nok ikke udgør en akut eller påviselig risiko, mener Miljøstyrelsen alligevel, at man bør undlade at anvende den slags gummi i smykker, så unødig udsættelse for disse stoffer undgås. Det skal også oplyses, at Miljøstyrelsen ikke har detaljeret kendskab til hvilke stoffer, der konkret anvendes i produktionen af slangerne.’
Efterfølgende har jeg igen talt med Frank pr tlf. og i den sammenhæng udtaler han supplerende, at han personligt ikke ville arbejde, eller bruge noget der kommer i kontakt med huden i fremstillingen, eller ved brug – som fx et armbånd – eller en taske man går og holder på. Sidst men ikke mindst absolut heller intet der kommer i berøring med fødevarer (som fx en brødkurv) Men her træder en helt anden vurdering omkring grænseværdier og lovgivning ind, da det hører under fødevare lovgivningen.
Er du interesseret i lovgivningen omkring smykker generelt – hvad der er tilladt og kravene omkring hvorledes man som sælger skal kunne dokumentere hvad emnerne indeholder osv. finder du oplysningerne på miljøstyrelsen hjemmeside.
Min personlige konklusion er: Jeg vil ikke anvende, arbejde og sælge produkter lavet af cykelslanger og beslægtede produkter. Jeg anbefaler også min gæster på værkstedet at undlade det. Jeg vil orientere om dette, herefter er det den enkelte der afgør hvorledes de forholder sig. ( punktum ;-)
Ønsker du at benytte - gengive citatet fra Frank Jensen, er du velkomme til at gøre det.Frank oplyser at udtalelser som den der her er sendt til mig er offentlige. Da ovenstående ikke er ét specifikt unikt produkt der kan undersøges kommer oplysningerne/vurderingen her fra miljøstyrelse som sådan ikke frem i aviser og medier, som andet der direkte lovgives omkring gør.

2 comments:

 1. ;) så er det derfor der aldrig har holdt en ekstra lille bil ude i garagen.
  Men slangerne er gode til det de er lavet til og de der laver dem kan jo ikke gøre for at vi sommetider er for kreative.
  Men vi må så huske ikke flere armbånd og tasker til ungerne, men kun til os der har gjort vores borgerligt pligt og født de børn vi skulle.
  Men tak for oplysning - den bliver givet videre til et par af mine lærerkolegaer. Selv har jeg ikke haft tid at lege med slanger endnu.
  Hav en god dag

  ReplyDelete
 2. Ih... hvor fint du giver dig tid til at reflektere, Tak for det ;-)
  Jeg oplever det er et lidt "følsomt" emne - men jeg synes det er et MEGET vigtigt. Vi skal have mulighed for det personlige valg når vi taler om ting som disse. Derfor oplyser jeg også ALLE der berører emnet eller ønsker at arbejde med materialet. Jeg vil personligt ikke afholde kurser - og laver heller ikke ting som tasker eller armbånd mere. Det er jo også berøringen med materialet når vi laver det - selv om det selvfølgelig er langt værre når man bruger en taske og går og rører ved hele tiden, eller et armbånd tæt på den tynde hud! Jeg kan godt "leve med" en udstanset blomst på en hårbøjle - eller til deko på en taske - altså det vi ikke sådan sidder med i timevis for at lave eller bærer på huden. Egentlig burde jeg måske fjerne det helt - men jeg synes også det er godt at få dialogen ! Jeg kunne jo blot sige - det kan du/vi ikke arbejde med på værkstedet - der er plusser og minusser ved alle den slags beslutninger. Lige nu “vinder” folk frie valg her hos os - ligesom dem går ud og ryger.. Det er jo også deres valg !
  Også en god dag til dig - eller weekend er det jo nu …;-)
  Kærligst Dorthe

  ReplyDelete